Om

Bastuguiden är en bok som beskriver Bastuplatser på öar i Stockholms skärgård.